Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023

Gösterim: 751

YAZARLARA BİLGİLER

EDİTÖRYAL SÜREÇ VE HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Bandırma Tıp Bilimleri Dergisi’nin editöryal ve yayın süreçleri ile etik kuralları International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), ve National Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dergimiz, şeffaf olma ilkeleri ve “akademik yayıncılıkta en iyi uygulamalar ilkeleri” ile (doaj.org/bestpractice) uyum içindedir.

Bandırma Tıp Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçecektir. Tarafsız bir değerlendirme sürecini sağlamak için her gönderi, alanlarında uzman olan en az iki harici, bağımsız hakem tarafından incelenecektir. Editör, tüm gönderiler için karar verme sürecinde nihai yetkilidir.

Deneysel, klinik, deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları ve bazı vaka raporları için uluslararası anlaşmalara (World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, www.wma.net) uygun olarak araştırma protokollerinin onaylanması gerekmektedir. Gerekirse etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan talep edilecektir. İnsanlar üzerinde deneysel araştırmalarla ilgili yazılar için, hastaların ve gönüllülerin, geçirebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasını takiben yazılı bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösteren bir ifade eklenmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, hayvanların acı çekmesini ve mağdur olmasını önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hastanın onayı ile ilgili bilgiler, etik kurulun adı ve etik komite onay numarası da yazının Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hastanın veya yasal temsilcisinin imzalı izin belgeleri eklenmelidir.

Gönderilen tüm yazılar bir intihal tarama programı ile taranır.

İntihal, alıntı manipülasyonu ve veri sahteciliği / uydurma gibi iddia edilen veya şüphelenilen araştırma suistimali durumunda, Yayın Kurulu COPE yönergelerini izleyecek ve bunlara göre hareket edecektir.

Yazar olarak listelenen her birey, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır.

Yayın politikaları “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” (2013, http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır. ICMJE, yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayalı olmasını önerir:

  1. Çalışmanın konseptine veya tasarımına önemli katkılar; veya çalışma için verilerin toplanması, analizi veya yorumlanması,
  2. Çalışmanın taslağını hazırlamak veya önemli entelektüel içeriklerde eleştirel olarak revize etmek,
  3. Yayınlanacak versiyonun son onayı,
  4. İşin herhangi bir kısmının doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılıp çözülmesini sağlamada çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, yaptığı çalışmanın bölümlerinden sorumlu olmanın yanı sıra, çalışmanın belirli diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu belirleyebilmelidir. Ek olarak, yazarlar ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güvenmelidir.

Yazar olarak belirlenenlerin tümü, yazarlık için dört kriterin tümünü karşılamalı ve dört kriteri karşılayanların tümü yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriteri de karşılamayanlar yazının başlık sayfasında belirtilmelidir.

Bandırma Tıp Bilimleri Dergisi, gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel önyargıya veya bir çatışmaya yol açabilecek finansal, danışman ve kurumsal dahil olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamalarını şart koşmakta ve teşvik etmektedir. Bireylerden veya kurumlardan sunulan bir çalışma için alınan her türlü mali hibe veya diğer destekler Yayın Kurulu'na açıklanmalıdır.

Derginin Yayın Kurulu, tüm itiraz ve şikayet vakalarını COPE yönergeleri kapsamında ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar, itiraz ve şikayetleri ile ilgili olarak editörlük ile doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen davaları çözmek için bir ombudsperson görevlendirilebilir. Editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai merciidir.

TELİF HAKKI

Bandırma Tıp Bilimleri Dergisi, makalelerin Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) lisansına uygun bir şekilde paylaşılmasına izin verir. Buna göre yazarlar ve okurlar; uygun biçimde atıf vermek, materyali ticari amaçlarla kullanmamak ve adapte ettiklerini aynı lisansla paylaşmak koşullarına uymaları halinde eserleri kopyalayabilir, çoğaltabilir ve materyalden adapte edebilirler.

#CLS TİP KAYNAKÇA

 Dergimize ait yayın yazım stilini kullanmak için tıklayınız

İndirme linki çalışmasssa Elsevier Sİtesi Aşağıdan Alabilirsiniz.

 https://csl.mendeley.com/styleInfo/?styleId=http%3A%2F%2Fwww.zotero.org%2Fstyles%2Felsevier-vancouver